Vi hjälper barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Föreningen Victoria har som ändamål att bedriva ideell verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, för att utveckla deras fritidsintressen samt stödja dem i att utvecklas till sina allra bästa jag.

Utdelning sker varje år till material, hjälpmedel, aktivitet eller liknande som kan stödja den ansökande personen eller närstående. Beslutet fattas av föreningens Styrelse.

Det finns en fjärilsart som heter Victoria. Fjärilar ger känslor av frihet och får barn att vilja springa och röra på sig. Under rätt förutsättningar utvecklas en larv till en vacker fjäril. Alla fjärilar är olika och vackra på sitt sätt. Föreningen Victoria ber om din hjälp att stötta dessa barn och ungdomar i att utvecklas till sina allra bästa jag.

Vi stödjer Föreningen Victoria

Prinsens Lager
Prinsens Lager

Vill du också vara med?

Ansök om stöd

=

Stöd oss:

Swish: 123-536 74 46
Bankgiro: 5493-6505

Kontakt

Arne Wåhlstedt
Mobil: 070-589 06 06
E-post: arne.enkoping@gmail.com

Föreningen Victoria

Adress: Tallörtsgatan 13, 74563 Enköping
Org nummer: 802529-3211

Styrelse

Ordförande: Arne Wåhlstedt 070-5890606
Sekreterare: Anders Eriksson 070-4539586
Kassör: Ove Rickardsson 070-3075040